FANDOM


1. Co oznacza ten skrót? Edytuj

r.p.p.NPR to skrót od: (x) rok przed powstaniem NPR (Noworosyjskiej Republiki Ludowej)

r.po.p.NPR to skrót od (x) rok po powstaniu NPR

2. Kiedy i kto ją ustanowił? Edytuj

W 1 r.po.p.NPR wielki Wódz (Miles Prower) oznajmił iż w NPR nie określa się dat! Podczas gdy w sąsiednim ESR (dawniej EDR) mają rok 1021... Wtedy też zadecydował o wyrównaniu dat i jako że ESR jest podległe NPR oni również powinni używać tego datowania. Prezydent ESR przystał i według anegdot upił się w barze po czym wyszedł i słuch o nim zaginął.